Páli Agip
spacer Rólunk Kapcsolat spacerMagyarulEnglishDeutschPolskaSloveniaCezch
Páli Agip

Páli Agip TankstelleWitamy Pañstwa na naszej witrynie internetowej!

Nasza stacja benzynowa znajduje siê na jednej z najbardziej ruchliwych tras g³ównych w Europie (M86, E65), która ³ączy Polskê Czechy, S³owacjê i Wêgry z Austrią, Chorwacją i S³owenią!


Jest otwarta przez 24 godziny na dobê! Oferujemy pe³en zakres us³ug i paliwo gwarantowanie świetnej jakości, obecnie po najbardziej dogodnych cenach w Europie!


  • Nasz parking posiadający 25 stanowisk zapewnia mo¿liwośæ spêdzenia obowiązkowego odpoczynku.
  • Posiadamy ³azienki dla kierowców, shop praz bar snack.
  • Kierowcom zapewniamy po³ączenie internetowe oraz wysy³anie i przyjmowanie faksów! Tak¿e dla turystów przeje¿d¿ających przez nasz kraj jest to idealne, kulturalne i wygodne miejsce na zatrzymanie siê i odpoczynek.
  • Bezpieczeñstwu s³u¿y system z 16 kamerami, który tak¿e kontroluje ruch.
  • Obok gotówki i kart bankowych p³aciæ mo¿na tak¿e: kartami paliwowymi Router, DKV oraz UTA.

Mogą Pañstwo na nas liczyæ, zatankowaæ i odpocząæ u nas!

Szerokiej drogi i bezwypadkowej jazdy ¿yczy,
Zespó³ AGIP!

Páli Agip Fotók
AyacLab Web Development