Páli Agip
spacer Rólunk Kapcsolat spacerMagyarulEnglishDeutschPolskaSloveniaCezch
Páli Agip

Páli Agip TankstelleVítame vás na naśej internetovej stránke!

Naśa èerpacia stanica sa nachádza pri jednej z najfrekventovanejśích koridorov (M86, E65) Európy, ktorý spája Po¾sko, Èesko, Slovensko a Maïarsko s Rakúskom a Chorvátsko so Śvajèiarskom! Je v prevádzke nepretržite 24 hodín denne!


Ponúkame komplexné služby a obslúžime vás pohonými hmotami zaruèenej kvality, v súèasnosti za najvýhodnejśie ceny v Európe!


  • Naśe 25-miestne parkovisko ponúka možnosť na zabezpeèenie povinných odstávok pre vodièov nákladných vozidiel.
  • Máme k dispozícii kúpe¾òu pre vodièov, shop a snack bar.
  • Pre vodièov nákladných vozidiel je k dispozícii internet, posielanie a prijímanie faxov. Pre turistov, ktorí prechádzajú cez naśu krajinu, je tiež ideálnym miestom na oddych.
  • Na bezpeènosť dozerá 16-kamerový bezpeènostný systém, ktorý kontroluje premávku.
  • Popri hotovostnej platbe a platbe bankovou kartou je možné využiť aj nasledujúce spôsoby: karty pohonných hmôt Routex, DKV, UTA.

Poèítajte s nami, natankuje u nás, oddýchnite si u nás!

Tím AGIP vám praje príjemnú cestu bez nehôd

Páli Agip Fotók
AyacLab Web Development